• دستگاه سیبک جمع کن تمام اتوماتیک

  دستگاه سیبک جمع کن تمام اتوماتیک

  ...
 • سیبک جمع کن نیمه اتوماتیک

  دستگاه سیبک جمع کن نیمه اتوماتیک

  ...
 • سیبک فرمان اتومبیل ها

  سیبک فرمان اتومبیل ها

  سیبک فرمان قطعات کروی شکلی در سیستم فرمان و هدایت خودرو هستند که حرکت بین دو قطعه را بدون کم‌ترین اصطکاک فراهم می‌کنند. سیبک‌ها در معرض نیروهای کششی و فشاری قرار می‌گیرند وقتی سیبکی در بالای طبق پایینی و زیر محور چرخ قرار می‌گیرد تحت تأثیر نیروی کششی است

  ...