• ماسک‌های جراحی یک بار مصرف سه لایه

    ماسک‌های جراحی یک بار مصرف سه لایه

    این ماسک‌های از نوع ماسک‌های بافته‌نشده هستند که از سه لایه از مواد پروپیلنی بافته‌نشده تشکیل می‌شوند:
    - یک لایه بافته‌نشده بیرونی ضد آب که شفاف است.
    - یک لایه میانی پروپیلنی بافته‌نشده که یک فرآیند خاص ذوب به نام melt blowing تولید می‌شود و به

    ...